Life & Family management

Privacybeleid

Ik hecht veel waarde aan uw privacy, vandaar dit uitgebreide privacy beleid.

Lonneke Wingender life & family management en Ziezo professional organizer is een praktijk die begeleiding en coaching aanbiedt.

 

Daarbij verwerkt Lonneke Wingender privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen wordt met andere organisaties samengewerkt.

 

Lonneke Wingender vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Lonneke Wingender zich aan de eisen uit de privacywetgeving.

 

Dat betekent dat Lonneke Wingender:

 • duidelijk vermeldt voor welke doeleinden de persoonsgegevens verwerkt worden via deze privacyverklaring.
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperkt. Die beperking houdt in dat alleen de persoonsgegevens die nodig zijn worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor ze nodig zijn.
 • eerst vraagt om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken.
 • jouw gegevens niet doorgeeft aan derde partijen. Tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren, of wanneer Lonneke Wingender daar wettelijk toe verplicht is;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen.

 

Wij eisen dat ook van partijen die, in opdracht van ons, persoonsgegevens verwerken;

 •  jouw recht respecteert om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Mocht je naar aanleiding van ons privacy beleid contact met mij wil opnemen, dan kan dat via:

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van de website laat je bepaalde gegevens bij mij achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens laat je achter bij het verzoek tot contact, maken van een afspraak, vragen om informatie of inschrijven voor de nieuwsbrief.

Doeleinden

Lonneke Wingender verwerkt bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • het aanmaken van een dossier.
 • te verantwoorden van het hulpproces/traject wat ik met jou ben ingegaan.
 • facturen te kunnen sturen en betalingen te kunnen verwerken.
 • collectief mijn cliënten te kunnen informeren over wijzigingen die iedereen aangaan, bijvoorbeeld: tariefwijzigingen.
 • het versturen van nieuwsbrieven.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Voor bijvoorbeeld de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Lonneke Wingender maakt vooralsnog geen gebruik van cookies.

Verstrekking aan derden

Lonneke Wingender geeft de door jou verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, tenzij dit wettelijk verplicht is. In sommige gevallen ben ik wettelijk verplicht deze gegevens af te geven. Indien ik om redenen derde partijen wil informeren, zal ik altijd om schriftelijke toestemming aan je vragen. 

 

Beveiligen en bewaren

Lonneke Wingender neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorg ik dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens. De toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
De gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Lonneke Wingender kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om het privacy beleid geregeld te raadplegen. Op deze wijze ben je van de wijzigingen op de hoogte.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Je hebt altijd recht van inzage in je eigen dossier. Een verzoek indienen kan via Lonneke Wingender. Telefoon: 06 21248634 of info@lonnekewingender.nl

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk help ik je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met mij uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding privacy beleid

Dit (vernieuwde) privacy beleid is in werking getreden op 29 juni 2022

Contactgegevens

Life & Family management
Lonneke Wingender
Van der Griendtstraat 8
5231 PC  Den Bosch
T. 06 21248623

 

 

Download mijn privacybeleid als PDF.

Koefnoentjes
Inspiratieshop